BAF 'gánh nợ' vì tham vọng 3F

CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam ( BAF ) đã tăng vốn và huy động vốn để trở thành doanh nghiệp chăn nuôi hàng đầu. Tuy nhiên, việc tăng vốn nóng đã đẩy doanh nghiệp này vào tình thế khó khăn. BAF là doanh nghiệp trẻ trong ngành chăn nuôi nhưng có quy mô tài sản và doanh thu thuộc top đầu ngành. Chuỗi giá trị của BAF gồm có 3 nhà máy cám, 12 trang trại heo thịt, 10 trang trại heo giống, cùng với 60 cửa hàng Siba Food. BAF đã tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu vào nửa năm sau khi thành lập, và tăng vốn lên 500 tỷ đồng vào năm 2020. Tuy nhiên, gánh nặng tài chính đã khiến BAF giảm lợi nhuận sau thuế mạnh trong nửa đầu năm 2023, khi doanh thu và lợi nhuận đạt lần lượt 2.406 tỷ đồng ( giảm 19% ) và 12,8 tỷ đồng ( giảm 90% ).

Thông tin chi tiết: https://dttc.sggp.org.vn/baf-ganh-no-vi-tham-vong-3f-post109829.html