BAF muốn phát hành hơn 68,4 triệu cp với giá 10.000 đồng/cp, xin dời thời gian trả cổ tức sang 2024

CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam ( BAF ) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng, gia hạn thời gian trả cổ tức, ESOP và bầu bổ sung thêm thành viên Ban kiểm soát. Công ty dự kiến phát hành hơn 68,4 triệu cổ phiếu, tương đương 47,67% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, với giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/ cp, thấp hơn 61% thị giá cổ phiếu BAF chốt phiên 20/11 là 25.500 đồng/ cp. Công ty sẽ bổ sung hơn 684,2 tỷ đồng thu được từ đợt chào chán để phục vụ hoạt động chăn nuôi heo, kinh doanh nông sản và tăng vốn điều lệ tại các công ty con. Nếu góp vốn vào hai công ty con không khả thi hoặc không được cơ quan chức năng chấp nhận, BAF đề xuất thay thế phương án này bằng việc đầu tư góp vốn tăng vốn điều lệ vào Công ty TNHH Chăn nuôi công nghệ cao Song Hinh nhằm đầu tư dự án trang trại chăn nuôi heo và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/baf-muon-phat-hanh-hon-684-trieu-cp-voi-gia-10000-dongcp-xin-doi-thoi-gian-tra-co-tuc-sang-2024-2023112016256159.htm