BAF niêm yết lô trái phiếu 300 tỷ đồng lên sàn giao dịch

CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam ( BAF ) niêm yết lô trái phiếu mã BAFH2225002 trị giá 300 tỷ đồng lên sàn giao dịch với kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 10.5%/ năm, kỳ hạn 6 tháng. Lô trái phiếu này là "ba không" không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không kèm tài sản đảm bảo, được phát hành thông qua đại lý CTCP Chứng khoán An Bình ( ABBS ). Công ty sẽ sử dụng số tiền thu được để thanh toán chi phí mua hàng cho CTCP Gạo Vì Dân và chi phí thuê trang trại. Trong năm 2023, BAF cũng đã phát hành trái phiếu cho Công ty Tài chính Quốc tế ( IFC ) trị giá 900 tỷ đồng, tương đương 39 triệu USD để hỗ trợ sự tăng trưởng các trang trại chăn nuôi và di truyền vốn nằm trong kế hoạch xây dựng của BAF.

Thông tin chi tiết: https://fili.vn/2023/11/baf-niem-yet-lo-trai-phieu-300-ty-dong-len-san-giao-dich-3118-1123428.htm