Bài 3 - Xây dựng phương pháp đầu tư của riêng mỗi nhà đầu tư

, ,

 • Phương pháp đầu tư phải được xây dựng dựa trên “Nguyên lý vận hành” của thị trường và được cụ thể hóa dựa vào nguồn lực tài chính cá nhân.

 • Nguyên lý vận hành của thị trường là những nguyên lý bất biến vận hành trên thị trường, không thay đổi theo thời gian.

A. Nghiên cứu Tứ trụ của thị trường

1. Xu hướng: Lên hay xuống (Lý thuyết Dow)

2. Biên độ: Lên bao nhiêu, xuống bao nhiêu (Fibonacci)

 • Trong 1 upside, VNIndex thường upside 120 điểm, và sẽ có cách tính cụ thể.

 • Trong 1 nhịp downside, VNIndex thường sẽ giảm về vùng 61.8% Fibonacci từ đỉnh đến đáy của nhịp upside trước đó, thị trường sẽ tạo đáy.

3. Sóng: Lên như thế nào, xuống như thế nào (Elliott)

 • Trong 1 pha lên VNIndex thường đi 3-4 sóng, trong 1 pha xuống thường đi 3-4 sóng; và thường đi sóng 3 mở rộng là chính.

4. Chu kỳ: Bao giờ lên, Bao giờ xuống (Ichimoku)

 • VNIndex thông thường 1 chu kì khoảng 4 năm, trong đó 1 pha Uptrend khoảng 2,5 và 1 pha Downtrend khoảng 1,5 năm.

 • Các nhóm ngành khác nhau sẽ có chu kì khác nhau.

 • Chúng ta đang đứng ở chân của một con sóng kinh tế, cũng trùng với chân của một chu kì chứng khoán mới.

B. Đưa ra các quyết định đầu tư

1. Đầu tư khi nào? (80% - Thiên)

 • “Đa phần tiền đến khi chúng ta biết chờ đợi.”

2. Đầu tư cái gì? (20% - Địa, Nhân) - CANSLIM

 • Định tính (60%) (Ban lãnh đạo, Tiềm năng ngành nghề …)

 • Định lượng (40%) (BCTC…)

3. Tìm điểm vào?

 • Sử dụng PTKT.

Mạnh Cường