BamBoo mong muốn được IPO ở Mỹ

BamBoo cũng muốn được IPO, kỳ vọng định giá 4 tỷ usd, liệu có khả năng ?