Bạn cần gì ? hòa giải đáp

Thị trường hiện tại rất nhiều hoài nghi của NĐT, đặc biệt sau 1 giai đoạn giảm 20% vừa qua. Đón nhận ý kiến của Viewer, Hòa sẽ làm chuyên mục giải đáp các cơ bản của các doanh nghiệp mà Viewer quan tâm.
Bình luận mã nào VIEWER muốn biết về nó hiện tại, Hòa sẽ cho đánh giá của Hòa về doanh nghiệp đó !

3 Likes