Bán CEO DIG sáng đến chiều chắc đi nhảy lầu hết

,

Xin vĩnh biệt cụ !!!

1 Likes

mất 20% ngay trong 1 ngày chứ gì nữa, cay quá cay.

ko nhảy cầu thì cũng treo cổ,đợi đại ca a7 viết điếu văn và vòng hoa viếng tới,còn t sẽ bốc mả hết bọn nó

1 Likes

Chuẩn luôn bro ơi

Sang bán chiều cay cay
Bọn bán khống thò lệnh nào to ra đều bị khớp hết . Sẽ phải mua lại giá cao hơn

1 Likes

Xin là xin ….