Bạn có được chăm sóc tại cty Chứng khoán hiện tại

Công ty Chứng khoán nơi bạn mở TK có đang chấm sóc bạn?
Có được hỗ trợ? Bạn đã thấy hài lòng chưa?
Và quan trọng họ có tư vấn để bạn ra quyết định đúng (có lãi).
Hãy cùng đàm luận nhé!