Ban hành mức giá khám bệnh được thanh toán bảo hiểm y tế

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế gồm: giá dịch vụ khám bệnh, hội chẩn, giá dịch vụ ngày giường bệnh, giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm, bổ sung ghi chú của một số dịch vụ kỹ thuật. So với mức giá cũ, giá khám bệnh mới cao hơn khoảng 10%. Thông tư nêu rõ nguyên tắc áp dụng giá dịch vụ với các cơ sở khám chữa bệnh có ký hợp đồng bảo hiểm y tế, viện có giường bệnh, trung tâm y tế có chức năng khám chữa bệnh, được cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức.

Thông tin chi tiết: https://bnews.vn/ban-hanh-muc-gia-kham-benh-duoc-thanh-toan-bao-hiem-y-te/315591.html