Ban hành quy định mới ‘cởi trói’ cho thị trường xăng dầu

Từ tháng 12 tới, chi phí khám chữa bệnh ( KCB ) của các cơ sở y tế sẽ không còn bị khống chế mức trần. Tuy nhiên, trước thời điểm quy định trên có hiệu lực, phần chi vượt mức trần theo quy định cũ của các cơ sở y tế vẫn còn vướng mắc. Phần vượt này, theo đơn vị quản lý quỹ bảo hiểm y tế ( BHYT ), là do cơ chế, còn quỹ không nợ tiền KCB của các bệnh viện. Nhiều khó khăn, vướng mắc trong thanh toán BHYT thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý quỹ đã được tháo gỡ, tạo điều kiện cho các bệnh viện cũng như đảm bảo quyền lợi cho người dân tham gia BHYT.
Nhiều khó khăn, vướng mắc trong thanh toán BHYT thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý quỹ đã được tháo gỡ, tạo điều kiện cho các bệnh viện cũng như đảm bảo quyền lợi cho người dân tham gia BHYT.
Nhiều khó khăn, vướng mắc trong thanh toán BHYT thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý quỹ đã được giải quyết, tạo điều kiện cho các bệnh viện cũng như đảm bảo quyền lợi cho người dân tham gia BHYT.

Thông tin chi tiết: https://tienphong.vn/bhxh-viet-nam-quy-bao-hiem-y-te-khong-no-tien-kham-chua-benh-post1587931.tpo