Bản tin chứng khoán trước giờ giao dịch 15/09/2021

BẢN TIN CHỨNG KHOÁN TRƯỚC GIỜ GIAO DỊCH 15/09/2021

1 BĐS

KBC Theo dõi

2 Dịch vụ tài chính

VND Theo dõi

FTS Nắm giữ

SHS Theo dõi

3 Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng- tiện ích

TNG Theo dõi

CKG Theo dõi

SGP Theo dõi

HAH năm giữ

4 Hóa chất

CSV năm giữ

BFC Theo dõi

5 Tài nguyên

NBC Theo dõi

VPG nắm giữ

6 Bảo hiểm

MIG Theo dõi

7 Thực phẩm đồ uống

QNS Theo dõi

8 Xây dựng và VLXD

HT1 Theo dõi

PC1 Theo dõi

Nhận định cá nhân:

Thị trường cho thấy sự thận trọng vùng kháng cự 1350 điểm, Nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng hơn 753 tỷ trong 11 phiên liên tiếp, Tổ chức mua ròng nhẹ 120.7 tỷ, cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư vẫn đang rất e rè về thị trường chung,Nhóm ngân hàng áp lực lên thị trường chung, Dòng tiền đầu cơ tập trung mã peny, Cho thấy sự rủi ro trên thị trường lúc này rất lớn

Theo dõi mã trên để có điểm mua lần sau

👍👍👍 LH Chiến: 0986784736 ( ■■■■, viber)

Mở tài khoản bên vndirect hỗ trợ đầu tư

danh muc dai qua