Bản tin ETF 17/03

, , ,

Bản tin ETF 17/03

  1. FTSE Vietnam Index
  • FTSE Vietnam Index: thêm SHB, EIB, loại TCH, PDR, STB, PLX

  • FTSE Vietnam All-share Index: loại VGC. Tuy nhiên xin lưu ý rằng hiện tại không có ETF nào trực tiếp sử dụng chỉ số này nên

các thay đổi này không ảnh hưởng tới các cổ phiếu.

  1. MarketVector Vietnam Local Index
  • STB sẽ bị loại khỏi chỉ số
  1. FTSE Vietnam 30 Index

Fubon FTSE Vietnam ETF hiện là quỹ ETF lớn thứ 2 trên thị trường Việt Nam với tài sản 16,9 nghìn tỷ đồng. Chỉ số FTSE Vietnam 30 Index thực hiện rà soát danh mục định kỳ vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm. Tuy nhiên, do chỉ số không công bố danh mục chi tiết nên chúng tôi không đưa ra ước tính thay đổi.