Bản tin nhận định tuần 24: 10/6 - 14/6/2024

, , ,

Trong tuần thứ 23:

VNINDEX đóng cửa tuần giao dịch thứ 23/2024 tại 1.287,58 điểm, tăng +25,86 điểm tương đương +2,05% so với cuối tuần 22, với thanh khoản nhích nhẹ.

Khi tiến lên vùng đỉnh tương ứng với điểm cao nhất gần đây (phiên 28/3 đạt 1293,9đ), về mặt bản chất Price Action thì Vni đã vượt qua với 1293,93đ. Sau đó liên tục tích lũy trên kênh trendline nối 2 vùng đỉnh (hình ảnh đồ thị theo kèm bản tin) với thân nến ngắn và khối lượng giao dịch suy giảm. Cho thấy mặc dù lực bán tại vùng giá hiện tại là không lớn, không có dấu hiệu gia tăng, nhưng lực cầu cũng chưa xuất hiện mạnh và đang trong trạng thái do dự.

Dự kiến tuần thứ 24:

Trong điều kiện lực cầu gia tăng, kèm theo sự đồng thuận của các nhóm ngành Vni sẽ bứt phá qua vùng cản tâm lý 1300đ .

Mặt khác vùng 1265± sẽ là vùng kiểm tra lại của Vni, để lấy đà chuẩn bị trước khi vượt 1300đ.

Khuyến nghị:

NĐT trung hạn, tiếp tục nắm giữ CP và quan sát TT. Trong trường hợp tích cực vượt 1300đ cũng không phải là thời điểm tốt để mua mới các CP.

Ngắn hạn co gọn và tập trung danh mục: Bxx, Dxx, Vxx, Kxx, Nxx, Pxx. Tiếp tục bám sát khuyến nghị trong các phiên tới, cơ cấu nếu xét thấy cần thiết.

TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM:

Mọi nhận định tại bản tin hay khuyến nghị đều là suy luận khách quan của cá nhân tôi, tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đưa ra. NĐT chỉ nên coi là một nguồn tài liệu tham khảo trước khi tự quyết định đầu tư. Bản tin không được đưa ra nhằm thực hiện bất kỳ mục đích khác, cũng như tác động đến việc nắm giữ hay mua, bán cổ phiếu./.