Bản tin sáng 20/9: Nỗ lực quanh ma50 - hồi phục ngắn, chưa có cần bằng

  • Đóng phiên loanh quanh ngưỡng tham chiếu ở VNI và Vn30. nhưng nhìn chung lực bán cũng như số mã đỏ vẫn là bên chiếm ưu thế của phiên nay

  • Việc TT giảm vẫn là dư địa bán trước đó của VNI mà thôi

  • Với 1 cây vol chưa nổ hôm nay vẫn cho thấy việc chưa có trao đổi cung cầu, từ đó vẫn chưa thể khẳng định đây là vùng cân bằng dài hạn được, có chăng đã có xuất hiện lực cầu ở giá thấp và ở giá cao nhiều hơn thì sẽ sớm có hồi ngắn hạn thôi đã

  • Điểm cộng thêm là nhìn VNI đóng cửa đều là 2 nến rút chân và giá đóng cửa đều là 1211, nghĩa là nay không thủng qua, nên cũng có cảm giác vùng ma50 hiện tại vẫn thể hiện đúng ý nghĩa của nó

  • Nhưng điểm trừ thì vẫn là cuối giờ đội short vẫn áp đảo ở ATC, giá vẫn dưới band, tất nhiên nỗ lực đã có nhưng kết quả chưa xứng thì rủi ro vẫn còn, nhất là còn đáo hạn PS 2 hôm nữa.

  • Còn việc con xanh con đỏ cái đó phải chấp nhận thôi, mọi người hỏi sao NVL cứ giảm và NKG cứ lên thì cũng đừng lạ. Khi bản chất mà TT cứ cù cưa như vậy sự phân hóa sẽ lên khá cao. Nhưng theo em từ qua đến nay nhìn vào dư địa đà giảm nhờ vào nền hỗ trợ thì cảm giác vẫn là sắp có oxy rồi

  • Nay cũng update nhanh thế thôi, chắc chắn NKG vẫn đang là hy vọng và tia sáng lớn nhất trong danh mục hiện tại

  • Còn nhắc lại dù có hồi thì cũng xử lý triệt để danh mục. Các CP yếu dù lỗ cũng sẽ kiên quyết bán ra để tập trung cho các CP mạnh chiến lược khác

  • Nay thì giữ đúng câu nói 10% giải ngân được ở vùng này, dù mới chỉ là 2 con thôi, nếu có đạp thêm thì tiếp tục mua sau