Bản tin thị trường hàng ngày 14.11.2022

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao, chủ yếu đến từ nhóm NĐT NN và tự doanh. Niềm tin nhà đầu tư Việt bị lung lay khi các cổ phiếu BĐS lớn tiếp tục nằm sàn không có thanh khoản, dẫn đến rủi ro cho hoạt động margin ở các công ty chứng khoán và trích lập dự phòng của hệ thông ngân hàng với nhóm BĐS và các doanh nghiệp có phát hành trái phiếu.
Nếu nhìn vào các cổ phiếu có hoạt động sản xuất và ít liên quan tới nhóm tài chính chúng ta đang thấy các cơ hội rất lớn khi tâm lý và nhu cầu thanh khoản trong thị trường tiền lệ làm các cổ phiếu này bị bán ra để bù đắp dòng tiền khi các kênh có thanh khoản thấp hơn như BĐS, Trái phiếu…
Tham khảo danh mục khuyến nghị của Faviz Stockpicks: Tại đây.