Bản tin trưa 15/4


Lực bán đang gia tăng cả nhà nhé, tuy nhiên em thấy tt vẫn ổn. Chừng nào chưa kéo mạnh thì em thấy chưa sợ, hôm nay là phiên đáo hạn ps nên việc rung lắc là chuyện bình thường ak, kịch bản kịch tính để giết short , cả nhà mình cứ bình tĩnh quan sát nhé