Bánh khảo!

xuất xứ dân tộc tày,nùng.là bán truyền thống.ở đây không bàn ngĩa đen,cách làm.
con bạc được cho ăn no.mang đi khảo.khảo một hồi còn cái nịt.chủ khảo là cô gái đẹp.sai chỗ phán quyền lực ở f0.quyền lực thực trong tay ndt có trình.chính kiến của họ nuôn đi trước,dẫn dắt.còn cờ bạc bịp vẫn tồn tại muôn đời.ndt sẵn sàng chưa? :laughing:

4 Likes

ndt có quyền chọn 1 trong 2.con bạc hoặc lâu dài vào cti có kì vọng to.

1 Likes

không đổi.

1 Likes

đánh cổ theo người đẹp.có lúc nát bím.

2 Likes

E quyết ôm dig ceo l18 3 năm sau mở app lên xem ntn
:partying_face:

1 Likes

ok dig 50 ceo 30 sẽ đc bộ đội cứu :sweat_smile:

1 Likes

bóng đá, chơi đi.

1 Likes

lúc cầu đông sẽ lên.

anh cố í viết.không vui hả?văn anh cũng chưa cao.tư duy ok,thế ổn. :laughing:

1 Likes

chư ca lê phất phơ,xôm bi ha chai?thêm cho chú đó.cháy đầu chưa?.kkk. :laughing:

1 Likes

:laughing:.tùy chú.ngĩ sao cũng thế.