BANK & BĐS đồng hành. Niềm vui nhân 3

Chắc mọi người ko nên có những phát ngôn thái quá thì sẽ hay hơn cho thị trường.
Dìm nhau thì cùng die thôi.

Bank có STB, CTG nhịp này khỏe

2 Likes

Bank làm nhiệm vụ giữ chỉ số cho BĐS chạy

2 Likes

nhất trí với add, có lời là được