Bank cho chu kỳ tăng giá kinh điển mới

, , ,

Bank đã tạo nền cứng vững cho chu kỳ tăng giá kinh điển mới.
have a nice weekend to you all!

https://vietstock.vn/2021/08/infographics-toan-canh-ket-qua-kinh-doanh-ngan-hang-niem-yet-6-thang-dau-nam-2021-757-889153.htm

https://vietstock.vn/2021/08/infographics-toan-canh-ket-qua-kinh-doanh-ngan-hang-niem-yet-6-thang-dau-nam-2021-757-889153.htm

Ngặt 1 nỗi tiền chưa vô

1 Likes

Các tin tức trên báo không tự nhiên được viết, nó ra rất hợp lý và đúng thời điểm và cho 1 mục đích: tăng giá.

nghe đồn tự doanh chứng khoán cá mập kẹt hàng bank nhiều lắm hả? :grin:
chiết khấu thêm 20% vào ổn