Bank dẫn sóng VNI lên tầm cao mới

Vietcombank phấn đấu lợi nhuận trước thuế đạt 2 tỷ USD sau 5 năm, gấp đôi mức 1 tỷ USD của năm 2020. Trong đó, lãnh đạo xác định hoạt động bán lẻ sẽ đóng góp 50% cơ cấu lợi nhuận.

Lãnh đạo ngân hàng cũng cho biết Vietcombank đã thực hiện giai đoạn một trong kế hoạch mở rộng mảng bán lẻ, tỷ trọng dư nợ bán lẻ đang chiếm 54% cơ cấu. Đại bộ phận khoản vay bán lẻ đều kiểm soát rủi ro tốt, đảm bảo 100% giá trị. Giai đoạn 2 sẽ tiếp tục được triển khai.

Với Techcombank (HoSE: TCB), ban lãnh đạo đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận 23-25% mỗi năm trong 5 năm tới. Đồng thời, ngân hàng này hướng đến mục tiêu vốn hóa đạt 20 tỷ USD, gấp 3 lần hiện nay, vào top 10 nhà băng lớn nhất Đông Nam Á.

Tại MB (HoSE: MBB), CEO Lưu Trung Thái cho biết ngân hàng đang định hình chiến lược phát triển 5 năm tới theo mô hình tập đoàn gồm 1 ngân hàng và 6 công ty thành viên. MB hướng đến mục tiêu tổng tài sản 2 tỷ USD vào năm 2022, với tốc độ tăng trưởng bình quân 20-25% mỗi năm. Sau khi tăng vốn điều lệ, ngân hàng sẽ tiếp tục mở rộng, thúc đẩy phát triển các mảng kinh doanh…

VPBank (HoSE: VPB) xây dựng cho giai đoạn 2018-2022. Năm 2021 là năm thứ tư thực hiện lộ trình. Theo CEO Nguyễn Đức Vinh, mục tiêu của ngân hàng là phát triển bán lẻ, đưa VPBank thành đơn vị có giá trị top 3 trên thị trường và mang đến trải nghiệm khách hàng tốt nhất.

Mỗi năm, ban lãnh đạo luôn tổng kết lại quá trình triển khai và theo dõi để bám sát chiến lược đặt ra. Ban điều hành dự kiến năm 2021-2022 sẽ có đánh giá và sẽ xây dựng chiến lược 5 năm tiếp theo.

NHNN đặt mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất 2-3 ngân hàng nằm trong top 100 ngân hàng lớn nhất châu Á về tổng tài sản và 3-5 ngân hàng niêm yết tại thị trường chứng khoán nước ngoài. Các ngân hàng thương mại Nhà nước triển khai Basel II theo phương pháp nâng cao.

Bên cạnh đó, NHNN đưa ra một số chỉ tiêu hệ thống như tỷ trọng nguồn thu phi tín dụng 16-17%, nâng từ mức 12-13% mục tiêu của năm 2020. Tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống các TCTD dưới 3%. Tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức dưới 8%.

Nguồn: Tham vọng của ngân hàng 5 năm tới