Bank đang bị xả hàng

Bank đang bị xả hàng khi chạy được 10 15% đã quay đầu , ông nào mà còn ôm bank lo mà chạy gấp .Tự doanh đã không cho xem giao dịch trong ngày thị trường giảm 30 điểm cp bds vẫn xanh ,tím .Thuyết Thiên thời của A7 ứng nghiệm nhanh vậy sao.