Bank vẫn là nhóm ngành dẫn sóng trong 2022

:white_check_mark: :white_check_mark: ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN - NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 14/2 - NHỊP CHỈNH LÀ CƠ HỘI - HƯỚNG XỬ LÝ DANH MỤC - CHỌN CỔ PHIẾU PHÙ HỢP

  • Nhận định thị trường ngày 14/2
  • Cập nhật nhóm ngành Ngân hàng
  • Chọn lọc cổ phiếu để đầu tư