Báo cáo tài chính Quý 4

Có bác nào hóng đc bctc của TTB không?