[Báo cáo] Thị trường thép tháng 10/2023: Đi tìm động lực cho năm 2024

Sản lượng thép thô thế giới của 63 quốc gia giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 9 năm 2023, chủ yếu từ châu Phi ( 6,6% ), Nga, Belarus, Kazakhstan, Ukraine ( 2% ), châu Á và châu Đại Dương ( 1,6% ). Sản xuất thép thô của Trung Quốc giảm 3,7% trong tháng 10 và 1,8% so với cùng kỳ năm 2022 trong tháng 10 năm 2023, trong khi sản xuất thép xây dựng và bán hàng giảm 18% và 17% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, đầu tư công là động lực chính cho ngành thép trong những tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/bao-cao-thi-truong-thep-thang-102023-di-tim-dong-luc-cho-nam-2024-20231121171556925.htm