Báo chí giải thích về phiên giảm điểm ngày 19/1 và 26/1

Báo chí giải thích phiên giảm điểm 19/1 do cá mập sử dụng nghiệp vụ arbitrade ăn chênh lệch giữa thị trường cơ sở và thị trường phái sinh.

[Ai hưởng lợi trong cú sập bất ngờ phiên 19/1?]

Báo chí giải thích phiên giảm điểm ngày 26/1 do cá mập bán tháo để gom hàng.

[Vì sao chứng khoán đột ngột rớt mạnh? - Tài chính - ZINGNEWS.VN]

Chốt lại, báo chí khuyến nghị nđt nào có tiền tươi, đầu tư trung hạn thì nên bắt đầu giải ngân để mua được giá hời. Có vẻ cá mập đã gom tương đối hàng họ, gần cạn nguồn tiền, lo ngại nhỏ lẻ tiếp tục bán tháo, không đủ lực để đẩy thị trường lên khiến cá mập đu đỉnh :laughing:. Ra tin thế này chắc thị trường chuẩn bị phi rồi. Các cụ yên tâm nhé. Mai đừng bán tháo không lại hớ.

Kinh đợt này phối hợp thế cơ ah