Bảo hiểm tín dụng thương mại - "Lá chắn" bảo vệ mà nhiều DN Việt không biết: Đo lường được mức độ rủi ro của đối tác, tăng cạnh tranh trên trường quốc tế

Các doanh nghiệp trong ngành nhựa ở Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng, đặc biệt là khi đối tác nước ngoài'xù nợ '. Bảo hiểm tín dụng thương mại ( TCI ) - công cụ tài chính mới cho các DN ngành nhựa, là một trong những ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam, chiếm 6,7% tỷ trọng GDP. Từ 2018 - 2022, ngành nhựa tăng trưởng 12% - 15%, dự đoán từ 2023 - 2038, ngành nhựa sẽ tiếp tục tăng trưởng khoảng 8,4%/ năm. Nhựa cũng là một trong 10 ngành được nhà nước ưu tiên phát triển để có thể cạnh tranh với các nước khác trong khu vực.

Thông tin chi tiết: https://antt.nguoiduatin.vn/bao-hiem-tin-dung-thuong-mai-la-chan-bao-ve-ma-nhieu-dn-viet-khong-biet-do-luong-duoc-muc-do-rui-ro-cua-doi-tac-tang-canh-tranh-tren-truong-quoc-te-5891.html