Bảo hiểm tín dụng thương mại: Mở lối cho đầu tư xanh trong ngành nhựa

Ngành Nhựa Việt Nam đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài, khiến ngành này trở thành triển vọng hấp dẫn cho nhiều giao dịch mua bán và sáp nhập ( M & A ). Tuy nhiên, trong bối cảnh xuất khẩu nhựa giảm 12,2% tính đến tháng 9 năm 2023, ngành nhựa đang gặp khó khăn trong việc thu hút đầu tư xanh và nguyên nhân phần lớn đến từ việc hạn chế thông tin cho nhà đầu tư đánh giá hiệu suất ESG của các doanh nghiệp nhựa. Để nâng cao năng lực cạnh tranh và có thêm đơn đặt hàng, các doanh nghiệp nhựa TP. Hồ Chí Minh cần cải thiện báo cáo tài chính để thu hút đầu tư.

Thông tin chi tiết: https://congthuong.vn/bao-hiem-tin-dung-thuong-mai-mo-loi-cho-dau-tu-xanh-trong-nganh-nhua-287095.html