Bao lâu mới thành công trên thị trường tài chính?

Mất bao lâu để thành công trên thị trường tài chính hay phải trải qua bao nhiêu lệnh mới khôn ?