Bảo Việt đạt nhiều hạng mục giải thưởng quan trọng

Tập đoàn Bảo Việt đã đạt giải Bạch Kim cho cả Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững xuất sắc nhất trong lĩnh vực Tài chính - Bảo hiểm. Bảo Việt đã được Hiệp hội Truyền thông chuyên nghiệp Hoa Kỳ ( LACP ) tôn vinh với nhiều hạng mục giải thưởng quan trọng. Báo cáo thường niên của Bảo Việt đã đứng ở vị trí số 1, dẫn đầu trong danh sách Báo cáo thường niên tốt nhất khu vực Châu Á và thứ 21/100 Báo cáo thường niên tốt nhất thế giới. Chất lượng báo cáo của Bảo Việt đã nhận được đánh giá cao từ hội đồng thẩm định khi đạt điểm tuyệt đối 6/7 hạng mục quan trọng với tổng điểm 98/100.

Thông tin chi tiết: https://congthuong.vn/bao-viet-dat-nhieu-hang-muc-giai-thuong-quan-trong-287066.html