Bất BDS 2025

, ,

26/12 : Bất BDS

Sẽ Bơm ra khoảng 4-5 năm. ở Cường độ cao, thế thì bây giờ còn Bơm thì tài sản còn tăng, mình phải vào từ bây giờ, và mình chờ đến khi nào Hết bơm hẵn xem xét. Vì càng bơm giá càng cao, HôM nay giá 100 là cao , mai 100 lại rẻ, nó lại lên 300, Ngày nay 300 là cao, ngày mai nó lại rẻ, nó lại lên 800. Câu chuyện L14 nhà tôi, Nhiều người cứ bào 5x cao lắm rồi, Em mua cổ 5 nghìn. Đến lúc lên 100 lại bảo, cao quá rồi, Em mua cổ 10 nghìn… 200 lại bảo cao lắm rồi, Nó lại chạy lên 300, 300 lại cao quá rồi. Nó chạy lên vài triệu cho mà xem. Bởi vì khi bơm tiền giá đất x2 x3 . Như năm 2008 – 2011 Nhiều nơi như hồ văn Quán nhân 20 lần luôn. Thế mà doanh nhiệp nhiều đất , giá đất tăng được 10 lần, Thế thì tiền của nó làm sao định giá được. Mấy tr 1 cổ là quá Bình Thường, Thế nên anh em nào ko có kinh nghiệm, ko hiểu được quá trình đầu tư như thế nào. Không định hình được là cao hay là thấp . Và khi không định hình được mình rất khó đạt được tối đa lợi nhuận. Vì mình thấy nó cứ lên được vài giá cứ bảo là cao. Quỹ đất ở Sg. 20 tỷ 1 căn biệt thự, người ta bảo cao rồi, Ấy chừ Biệt thự của ông VinCom 500 tỷ/1 căn vẫn có người mua đấy, chẳng có gì là cao cả. 500 tỷ. căn sau này lên 1000 tỷ, 2000 tỷ căn vẫn có người mua hết, bởi vì tiền nó nhiều mà. Tài sản chỉ có thế thôi, Thế chừ cứ bảo nó cao, Cao nhưng xã hội ngày càng nhiều tiền hơn là Chính phủ cứ bơm ra nhiều thì cái giá Ts còn cao nữa. Cao là do túi tiền anh em, ÍT thì anh em bảo giá cao, anh em lấy tiền bản thân so với tiền xã hội là bị sai, nhiều anh em tham gia TTCK có khoảng 1 2 tỷ. Thì bảo căn biệt thự này 200 300 tỷ ai có tiền mà mua, Vì túi anh em nghèo ko có tiền mua, xã hội cứ.rồi nó tranh cướp mua kìa, Thế nên nhiều anh em suy luận túi mình ra túi xã hội là anh em bị Lố

3 Likes

L14 DIG CEO là vua rồi.