Bắt đầu có thằng cần hô hấp rồi

Đàn anh bắt đầu mệt rồi. Chuẩn bị bơm Ô xi nào. LS, cung tiền sắp ngập mặt rồi…

2 Likes

Đây chỉ mới là sự bắt đầu :rofl: thằng Đức mà sụp thì EU hơi toang

Khẩn trương hạ LS và bơm xiền ngay…

Đức mà sụp thì eu mộ xanh cỏ hết rồi
Múc chiếc container 40f đi để còn chở tiền

Thằng nào sẽ là thằng tiếp theo đây

biển đông đang rất căng thẳng

Cung tiền nhiều và gấp thì lại là lúc cổ rác lên ngôi vs độ fomo ko hề nhỏ

Đức nó thằng anh cả gánh còng lưng

Cũng hơi lo thật, dù VN chắc không đến mức ảnh hưởng nặng

Vận nước đang lên. Tình hình kinh tế kiểu gì thì VN vẫn là thằng lợi nhất. LS đang hạ và tiếp tục hạ, tiền sẽ đc bơm một cách khoa học, đúng chỗ, đúng lúc. VN sẽ là một điểm sáng của nền kinh tế thế giới và là nơi thu hút dòng tiền…