Bắt đầu năm mới, cùng 'xắn tay' lên kế hoạch tài chính cá nhân bằng những 'mẹo vàng'

Bắt đầu năm con rồng là thời điểm vàng để lập kế hoạch tài chính cá nhân. Trong bảng kế hoạch tài chính cá nhân của bạn, bao gồm các mục tiêu, khoản thu chi theo ngày/ tháng/ quý/ năm, khoản tiết kiệm, đầu tư và thời gian hoàn thành mục tiêu. Việc chia nhỏ mục tiêu và từ từ "chinh phục" sẽ tốt hơn rất nhiều. Hãy học cách tiết kiệm và cân nhắc tới việc trả hết khoản nợ. Nếu không biết cách trả hết khoản nợ, hãy cố gắng thanh toán hết các khoản nợ có lãi suất cao để tránh tạo thêm gánh nặng trong tương lai.

Thông tin chi tiết: https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/bat-dau-nam-moi-cung-xan-tay-len-ke-hoach-tai-chinh-ca-nhan-bang-nhung-meo-vang-222867.html

3 Likes