Băt đáy CP bất động sản

Mình vừa bắt đáy vrc giá 25k, giờ còn 22k, anh em thấy cơ hội về bờ và có lời có cao không ạ?