Bắt đáy hàng nào để có cái Tết ấm no đây? BID, HPG...?

Đúng như tiêu đề của thread, các bác giúp em chọn ra vài mã để em về bờ với, cho cái Tí nhà em có cặp bánh trưng và cành đào.

Em có một số mã sau các bác xem có ổn không?

Bid đã tăng nóng tuần qua,hpg lên lại rồi cũng thủng 4x sớm thôi.Chuyên gia gì lởm vậy

Trong video đâu chỉ có 2 mã đó, xem hết video đi bạn