Bắt đáy NLG-Nên hay Không nên ở thời điểm hiện tại?

Bắt đáy NLG-Nên hay Không nên ở thời điểm hiện tại?

Profile picture of Đỗ Hoàng Phương Chi

Đỗ Hoàng Phương Chi

Phân tích chuyên sâu - Oct 10, 2022 - 10:30 AM

Kết luận: cổ phiếu NLG có mức độ tương quan cao với thị trường và có xu hướng điều chỉnh mạnh trước áp lực tâm lý chung trong các đợt gia tăng lãi suất. Do đó, mặc dù Công ty có nền tảng kinh doanh tốt và có xu hướng ít bị ảnh hưởng tiêu cực về mặt FA hơn so với các doanh nghiệp khác cùng ngành; việc đầu tư/giải ngân vào thời điểm hiện tại CHƯA được đánh giá là chiến lược đầu tư phù hợp; nhà đầu tư nên cẩn trọng và quan sát thêm diễn biến của thị trường.

NLG là một trong những doanh nghiệp BĐS hàng đầu tại khu vực phía nam, sở hữu quỹ đất sạch và nền tảng tài chính lành mạnh. Trong hơn 5 năm gần nhất, NLG đã và đang duy trì được tỷ lệ D/E thấp, chỉ ở khoảng 0.1 – 0.4 lần, thấp hơn so với mặt bằng chung các doanh nghiệp cùng ngành và đặc thù của hoạt động đầu tư và kinh doanh BĐS.
Hình 1) Chỉ số tài chính của NLG 2017 – 2021 (*)
image.png
Nguồn: TCInvest
() Nền tảng TCInvest của TCBS cho phép nhà đầu tư tiếp cận các dữ liệu, chỉ số tài chính của các công ty niêm yết theo các khung thời gian theo năm và theo quý. Bên cạnh đó, tính đến hết Q2/2022, tỷ lệ D/E của doanh nghiệp cũng chỉ ở mức 0.3 lần.*
Chính vì lẽ đó: trong bối cảnh lãi suất chung có xu hướng gia tăng, kỳ vọng ảnh hưởng tiêu cực từ chi phí tài chính cho các khoản vay hiện hữu của NLG là thấp hơn so với mặt bằng các doanh nghiệp có tỷ lệ D/E cao; hay NLG có thể được tạm gọi là “ngôi sao sáng” trong nhóm các công ty BĐS được niêm yết.
Hình 2: Các chỉ số tài chính của một số doanh nghiệp BĐS tại Q2/2022
image.png
Nguồn: TCInvest, Báo cáo 1-Click TCBS
Vậy: trong bối cảnh thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng trực tiếp từ việc thắt chặt tiền tệ, gia tăng lãi suất và giảm room tín dụng; việc “chọn mặt gửi vàng” hay đầu tư vào “ngôi sao sáng” như NLG liệu rằng còn phù hợp?
Để giải đáp câu hỏi nêu trên, các bước nghiên cứu như sau đã được thực hiện:
Bước 1) Đo lường tương quan giữa diễn biến giá cổ phiếu NLG với VNINDEX trong giai đoạn 2013-T10/2022 đã được thực hiện. Kết quả cho thấy: Cổ phiếu có xu hướng biến động cùng chiều với diễn biến thị trường, với chỉ số R2 khá cao, ở mức 70%.
image.png
Nguồn: TC-Datas
Bước 2) Đo lường diễn biến giá cổ phiếu với diễn biến lãi suất của Việt Nam trong giai đoạn 2020-2022 cho thấy: mức độ ảnh hưởng từ thay đổi lãi suất trong quá khứ chưa ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến giá cổ phiếu, R2 chỉ ở mức ~ 3%.
image.png
Nguồn: TC-Datas
Bước 3) Mặc dù mức độ ảnh hưởng trực tiếp từ diễn biến lãi suất trong quá khứ đến giá cổ phiếu từ quan sát trong bước 2 là không đáng kể, tâm lý nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán trong ngắn hạn (đặc biệt là trong hơn 1 tháng vừa qua) vẫn bị ảnh hưởng tiêu cực trước các thông báo thay đổi trọng yếu về vĩ mô, đặc biệt là khi Mỹ quyết định gia tăng lãi suất. Diễn biến giá cổ phiếu trước và sau khi các đợt Mỹ tăng lãi suất điều hành trong năm 2022 được đo lường như sau:
Hình 5. Diễn biến giá cổ phiếu NLG trước và sau ngày công bố thông tin lãi suất điều hành Mỹ


Nguồn: TC-Datas
Chú thích: Mức độ biến động giá được tính từ ngày T+n hoặc T-n so với ngày T. Trong đó:
o T0: là ngày CBTT về lãi suất điều hành
o T+n: là phiên giao dịch thứ n sau ngày T
o T-n: là phiên giao dịch thứ n trước ngày T
Kết quả từ Bước 3 cho thấy: mặc dù có nền tảng tài chính lành mạnh, cổ phiếu vẫn không thể tránh khỏi việc điều chỉnh trước bối cảnh vĩ mô tiêu cực, đặc biệt đối với nhóm ngành có tính chu kỳ cao và ảnh hưởng trực tiếp bởi diễn biến lãi suất như BĐS. Cổ phiếu vẫn đang trong xu hướng giảm mạnh, chưa thấy có dấu hiệu phục hồi trong bối cảnh lãi suất liên tục gia tăng trong thời gian qua.
Kết luận: cổ phiếu NLG có mức độ tương quan cao với thị trường và có xu hướng điều chỉnh mạnh trước áp lực tâm lý chung trong các đợt gia tăng lãi suất. Do đó, mặc dù Công ty có nền tảng kinh doanh tốt và có xu hướng ít bị ảnh hưởng tiêu cực về mặt FA hơn so với các doanh nghiệp khác cùng ngành; việc đầu tư/giải ngân vào thời điểm hiện tại CHƯA được đánh giá là chiến lược đầu tư phù hợp; nhà đầu tư nên cẩn trọng và quan sát thêm diễn biến của thị trường.