Bắt đáy thành công

BẮT ĐÁY THÀNH CÔNG

Sau HPG sẽ là cổ phiếu nào?

https://youtu.be/IBsnWne-PMc

Tiếp theo là H…G

HAG up up

1 Likes

:rofl:
Dow dow

mai lại tím lịm hoa sim :stuck_out_tongue_winking_eye:

1 Likes

Mốt chứ :rofl: