Bắt đáy VNM với hệ thống phương pháp (VSA + RSI + TA)

Xem thật kĩ video trước khi quyết định áp dụng các kĩ thuật bắt đáy mã cổ phiếu VNM này

,

1 Likes