'Bất động sản đi qua vùng đáy, phục hồi chậm mà chắc'

Báo cáo thị trường bất động sản 10 tháng đầu năm của Hiệp hội Bất động sản TP. HCM ( HoREA ) cho biết thị trường bất động sản TP. HCM vẫn còn rất khó khăn, nhưng mức độ khó khăn có xu thế giảm dần theo thời gian. Trong quý I năm nay tăng trưởng bất động sản âm 16,2%, nhưng vào cuối quý III vừa qua, tuy vẫn còn tăng trưởng âm 8,71% nhưng đã giảm thêm 2,87% so với 6 tháng đầu năm. Sau 9 tháng thì mức độ khó khăn của thị trường bất động sản đã giảm 42,3% so với quý I. Thị trường bất động sản cả nước và TP. HCM tiếp tục bị "lệch pha cung - cầu", rất thiếu nguồn cung dự án dẫn đến rất thiếu nguồn cung nhà ở, nhất là rất thiếu nguồn cung nhà ở bình dân giá vừa túi tiền và nhà ở xã hội.

Thông tin chi tiết: https://vietnamfinance.vn/bat-dong-san-di-qua-vung-day-phuc-hoi-cham-ma-chac-20180504224291796.htm