Bất động sản nhà ở - Tìm kiếm cơ hội mới

,

Bất động sản Gia Đức được trái chủ đồng ý điều chỉnh tỷ lệ trái phiếu mua lại định kỳ lô trái phiếu 1.300 tỷ đồng

Bất động sản nếu mở bán cuối năm thì cũng phải quý 4 hoặc năm sau mới ghi lợi nhuận, bây giờ lựa mã nào cơ bản tốt để cầm dài hạn thì ok hơn

1 Likes

tiền bắt đầu vào bđs

vẫn tiềm năng mà, dự án mở bán là lại tăng lại ngay

NTL trần rồi không biết có tin gì không

Có tin về phát hành cổ phiếu thưởng