Bầu Đức trở lại

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, ông Đoàn Nguyên Đức, đã hứa với cổ đông rằng năm 2023 sẽ xóa lỗ lũy kế của tập đoàn trong năm 2024 và tất toán mọi khoản nợ để trở thành công ty đầu tiên trên sàn chứng khoán không có nợ, kể cả vay vốn lưu động vào năm 2026. Ông cũng đã tổ chức các cuộc gặp gỡ cổ đông và đại hội đồng cổ đông để công bố các hoạt động và kết quả kinh doanh của tập đoàn, cũng như giải đáp những thắc mắc của cổ đông và các nhà đầu tư. Tổng lợi nhuận sau thuế của công ty là 1.817 tỉ đồng, mức cao nhất kể từ năm 2011.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/bau-duc-tro-lai-188240212154117623.chn

5 Likes