Bày cỗ lên mời các bác vào xơi ăn tết!

Danh mục cây nhà lá vườn, đón tết ấm no- ko lo bị nhốt! Khai vị em mời các bác xơi phân phân bổ phân béo ngậy thơm ngon: DCM, DPM. Món chính em mời các bác ăn Chứng chiên xào me: Fts, Aps.
Món tráng miệng em mời các bác xơi đất nem công chả phượng: Vgc. Ăn xong mình ra siêu thị em biếu các bác cái laptop làm quà :Frt. Bác nào ăn uống giống em thì vào cùng ăn và bàn luận nhé!