BDS Trung Hòa nhân Chính -Tập Đoàn HPG

AE có biết Đất Khu Trung Hòa Nhân Chính giờ Bao nhiêu M …

HPG nắm 650 hec từ 2010 giờ ko biết lên dc bao nhiêu - -

Cảm thấy lo lắng …

Không lẻ CP như HPG mà báo chí để viết năm 2022 mà ko tăng dc 100% cũng lạ -

HPG lên 100k ae nhé - CEO X10 TK - HPG kỳ vọng x2 thôi