Becamex (BCM) bị truy thu thuế và phạt 12,9 tỷ đồng do khai sai

Becamex (BCM) bị truy thu thuế và phạt 12,9 tỷ đồng do khai sai

Con này cp hầu như nhà nước nắm hết rồi. Khai đúng hay sai cũng ít ảnh hưởng gì. Toàn bọn nước ngoài gom.