Bên lề Quốc hội: Cần tiếp tục giảm thuế VAT để kích cầu tiêu dùng

Đại biểu Quốc hội khóa XV đồng ý tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng ( VAT ) trong 6 tháng đầu năm 2024 để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh tổng cầu tiêu dùng trong nước được xem là một động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Việc tiếp tục giảm thuế VAT trong 6 tháng tới của năm 2024 rất cần thiết. Đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng Chính phủ rất cần hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh để phục hồi kinh tế, đặc biệt thông qua các cơ chế, chính sách kích cầu tiêu dùng. Đại biểu Lê Minh Nam ủng hộ kéo dài chính sách giảm 2% VAT vì tác động trực tiếp đến người dân, tiêu dùng của người dân tăng lên khi giá bán giảm, từ đó hỗ trợ phục hồi thị trường và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/ben-le-quoc-hoi-can-tiep-tuc-giam-thue-vat-de-kich-cau-tieu-dung-20231120194040306.htm