‘Bị ép quay xe’, có thể OpenAI sẽ không sa thải CEO Sam Altman, thực hư thế nào?

Hội đồng quản trị của OpenAI đang bị buộc thay đổi quyết định sa thải Sam Altman vì không thẳng thắn khi giao tiếp với các thành viên khác trong hội đồng. Các nhà đầu tư của OpenAI đang thúc ép Altman thay đổi quyết định này, bao gồm Thrive Capital và Tiger Global Management. Greg Brockman, một trong những người sáng lập và là chủ tịch của OpenAI, đã từ chức sau khi bị sa thải. Altman có thể quay trở lại nhưng có nguồn tin khác cho hay ông đang có sự "mâu thuẫn" về việc này và có thể sẽ yêu cầu thay đổi quản trị nếu thực sự phục chức.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/bi-ep-quay-xe-co-the-openai-se-khong-sa-thai-ceo-sam-altman-thuc-hu-the-nao-18823111910431787.chn