Bí mật của lãi xuất

Trong chu kì suy thoái khi chính phủ bơm tiền hồi phục kinh tế.
Lạm phát bắt đầu gia tăng theo lí thuyết kinh tế học khi bank tăng lãi thì tài sản giảm giá nhưng lí thuyết đó không phải ứng dụng cho toàn bộ nó phụ thuộc vào mỗi giai đoạn của nền kinh tế.
Mỗi chu kì lạm phát lãi bank sẽ hạ xuốn kèm với mức hổ trợ lãi vay .
Sau đó lãi bank sẽ tăng lên từ từ trong quá trình lãi bank tăng lên từ từ thì theo lo gíc BĐS sẻ giảm nhưng trong chu kì lạm phát lại ngược lai.
Khi lãi bank tăng lên từ từ thì giá BĐS cũng tăng lên vì lúc này lãi bank sẽ chạy theo giá BĐS tăng
Cả hai sẽ chạy đồng pha nhau .
Giá BĐS càng tăng thì lãi bank cũng tăng theo đến một mức độ nào đó.
Khi chính phủ nhìn thấy nền kinh tế đã ổn định thì lãi bank sẽ được tăng lên đến mức 18% trở lên .lúc này dòng tiền sẽ chảy vào bank giá BĐS bắt đầu hạ nhiệt.
Sau đó lãi bank từ mức cao sẽ hạ từ từ cho đến ngưỡng cho phép như việt nam là 6% đến 7% ở mức này khi kinh tế ổn định sẽ được giử làm chuẩn.
Với mức lãi 6% hay 7% huy động thì lãi vay sẽ cao hơn xíu.
Khi kinh tế ổn định lãi bank ở mức cho phép 6% hay 7% cho lãi huy động.
Thì tín dụng bắt đầu nhìu hơn cho vay nhìu hơn doanh nghiệp sẽ vay nhìu hơn và quá trình này kéo dài đến 1 mức mà số lượng tín dụng quá nhìu.
Mà khi cho vay quá nhìu kinh tế sản xuất đến 1 mức không thể phát triển hơn nửa sẽ tạo đĩnh sau đó suy thoái.
Lại đi vào chu kì suy thoái bơm tiền kích thích.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy mãi mãi.

3 Likes

đúng.lâu khác đó.NIM bank còn tí.lãi thấp 4%,5% cho sản xuất.lâu bank vứt đi.