Bị nhốt nhiều phiên với DIG CEO PDR mất thôi

, ,

Giảm mạnh quá mức nên tăng liên tục này cũng dễ hiểu thôi nhỉ
FED thì lên tiếng về việc sớm giảm lãi suất, chả mấy mà VN phải cung tiền ra thị trường chứ

Chưa đâu? VN sau thế giới ít nhất 1 năm. Giờ mới là tập trung trái phiếu, hết trái phiếu mới có thể xét

Tình hình ace có khỏe không

Theo ND65 thì khả năng phát hành riêng lẻ khó khăn và giờ sợ đếch đủ 100 nhà đầu tư chuyên nghiệp để mà phát hành ấy. Nên sẽ có điều chỉnh ND65 để giảm các điều kiện cần và đủ cho nhà đầu tư trái phiếu. Sơ Sơ là thế