Bị xóa tên khỏi danh sách đề cử vào HĐQT, một cá nhân kêu gọi cổ đông ủng hộ tại Đại hội, trở thành Chủ tịch HĐQT

Tại Đại hội cổ đông, cổ đông Bidiphar cho biết, Bidiphar công bố danh sách bầu cử là 7 thành viên nhưng đến sáng ngày 27/4, cổ đông nhận được danh sách phiếu bầu là 6 thành viên.

DBD:

Giá hiện tại
Thay đổi
Xem hồ sơ doanh nghiệp

Ngày 2/5, CTCP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar - HOSE: DBD) đã công bố nghị quyết thông qua bầu các chức danh trong hội đồng quản trị nhiệm kỳ III "2024-2029" với kết quả ông Tạ Nam Bình được bầu làm Chủ tịch HĐQT của Bidiphar.

Đáng chú ý, trước khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 diễn ra sáng 27/4, ông Tạ Nam Bình đã bị xóa tên khỏi danh sách ứng cử viên để tiến hành bầu cử thành viên HĐQT.

Cụ thể, tại Đại hội cổ đông, cổ đông Bidiphar cho biết, Bidiphar công bố danh sách bầu cử là 7 thành viên nhưng đến sáng ngày 27/4, cổ đông nhận được danh sách phiếu bầu là 6 thành viên. Người bị loại khỏi danh sách là ông Tạ Nam Bình.

photo-1715828486053

Danh sách ứng cử viên bầu cử vào HĐQT Bidiphar được công bố ngày 17/4

Ông Tạ Nam Bình cho biết theo cuộc họp ngày 17/4 và 26/4, số phiếu HĐQT bỏ cho ông là 4/7. Tuy nhiên, HĐQT kết luận ông Bình không được bỏ cho bản thân nên là 3 phiếu bỏ và 3 phiếu đồng tình. Với trường hợp đều phiếu bầu, ông Nguyễn Tiến Hải dùng quyền Chủ tịch HĐQT phủ quyết việc tham gia HĐQT nhiệm kỳ này của ông Bình.

Theo luật, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Ông Tạ Nam Bình đã kêu gọi tại Đại hội rằng hiện tại, ông đang nắm khoảng 6 triệu cổ phiếu DBD, và đang thiếu 1,4 triệu cổ phiếu nữa. Về mặt nguyên tắc, ông đề nghị nhóm cổ đông, cổ đông đầu tư vào để ông tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 theo quy định của luật và điều lệ công ty.

Ủng hộ ông Bình, ông Nguyễn Đức Lương, đại diện ủy quyền Quỹ đầu tư Bảo Việt sở hữu hơn 2,8 triệu cổ phiếu thông qua lời kêu gọi thành lập nhóm của ông Tạ Nam Bình xác nhận tham gia nhóm để bầu cử ông Bình tham gia vào HĐQT.

Bị xóa tên khỏi danh sách đề cử vào HĐQT, một cá nhân kêu gọi cổ đông ủng hộ tại Đại hội, trở thành Chủ tịch HĐQT- Ảnh 2.

Ông Tạ Nam Bình ngồi ở bên tay trái (Ảnh: Bidiphar)


Sau những tranh luận và 2 lần kiểm đếm số phiếu biểu quyết, cổ đông đã phủ quyết việc giảm số lượng thành viên HĐQT từ 7 về 6 và ông Bình được đưa vào lại danh sách và cuối cùng được bầu làm Chủ tịch HĐQT công ty.

Trước khi trở thành chủ tịch của Bidiphar, ông Tạ Nam Bình đang là Phó Chủ tịch HĐQT của công ty dược này.

Bidiphar có tiền thân là Công ty Dược-Trang thiết bị Y tế Bình Định được thành lập vào năm 1995. Công ty chính thức chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2014. Các hoạt động kinh doanh chính của Công ty gồm: (sản xuất, kinh doanh dược phẩm, trang thiết bị y tế; nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y tế, dược phẩm và cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm. DBD đã sản xuất gần 400 sản phẩm dược thuộc 19 nhóm thuốc điều trị.

Bidiphar cũng là doanh nghiệp dược duy nhất sản xuất thuốc ung thư, cũng là 1 trong 3 nhóm sản phẩm chủ lực tạo nên tên tuổi và lợi thế cạnh tranh cho công ty, bên cạnh 2 nhóm khác là thuốc kháng sinh và dung dịch thẩm phân.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 1/2024, Bidiphar ghi nhận doanh thu thuần đạt 384 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 79 tỷ, giảm 5% so với cùng kỳ.

photo-1715831537060

Ngọc Điệp

An ninh Tiền tệ

https://cafef.vn/bi-xoa-ten-khoi-danh-sach-de-cu-vao-hdqt-mot-ca-nhan-keu-goi-co-dong-ung-ho-tai-dai-hoi-tro-thanh-chu-tich-hdqt-188240516110044667.chn