BID: LNTT kỳ vọng vượt 1 tỷ USD vào năm 2023 – Cập nhật

BID: LNTT kỳ vọng vượt 1 tỷ USD vào năm 2023 – Cập nhật

  • Chúng tôi tăng giá mục tiêu (TP) cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) thêm 8,2% lên 50.300 đồng/cổ phiếu và nâng khuyến nghị từ PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG lên KHẢ QUAN.

  • TP cao hơn của chúng tôi chủ yếu đến từ (1) dự phóng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023- 2027 tăng 2,7% (mức tăng 0,5%/3,1%/2,7%/5,2%/1,2% lần lượt cho các năm 2023/24/25/26/27), (2) tác động tích cực của việc chúng tôi cập nhật TP đến giữa năm 2024 và (3) giả định chi phí vốn chủ sở hữu của chúng tôi đối với BID giảm nhẹ do chỉ số beta cập nhật.

  • Mức tăng trong dự báo lợi nhuận giai đoạn 2023-2027 của chúng tôi được củng cố bởi (1) mức tăng tổng cộng 1,0% trong dự báo thu nhập lãi (NII) và (2) mức tăng tổng cộng 4,4% trong dự báo thu nhập phí (NFI) (bao gồm cả lợi nhuận từ giao dịch ngoại hối), bị ảnh hưởng một phần bởi mức tăng tổng cộng 1,1% trong dự báo chi phí dự phòng.

  • Chúng tôi giữ nguyên quan điểm rằng BID sẽ giảm chi phí tín dụng từ 1,56% vào năm 2022 xuống còn ~1,0% vào năm 2027, điều này sẽ hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng trong 5 năm tới.

  • Chúng tôi giữ nguyên dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 ở mức 21 nghìn tỷ đồng (+15,6% YoY) do (1) mức tăng 4,5% trong dự báo NFI (bao gồm lãi từ kinh doanh ngoại hối) nhờ KQKD quý 1/2023 cao hơn dự kiến và (2) mức giảm 2,5% trong dự báo chi phí dự phòng bù đắp cho dự báo NII giảm 0,7%. Chúng tôi dự báo LNTT năm 2023 đạt 26,9 nghìn tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 17,0% YoY so với mục tiêu của ngân hàng là 10%-15%.

  • Rủi ro chính: (1) Cần tăng vốn để duy trì tăng trưởng cho vay, dẫn đến rủi ro pha loãng; (2) các biện pháp hỗ trợ khách hàng cao hơn dự kiến ảnh hưởng NIM; (3) hình thành nợ xấu cao hơn.

Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
Liên hệ: 097.522.8813