BID update KBSV

Khuyến nghị BID của KBSV

Năm 2020, LNST đạt 7,363 tỷ VND, giảm 13.9% YoY
Lũy kế cả năm 2020, thu nhập lãi thuần đạt 35,797 tỷ VND, giảm 0.5% YoY; LNST đạt 7,224 tỷ VND, giảm 15.5% YoY, chủ yếu do trong năm BID đẩy mạnh hoạt động trích lập dự phòng (+14.9% YoY).

Tỷ lệ nợ xấu đạt 1.76% giảm 21 bps QoQ. BID vẫn thuộc nhóm ngân hàng sẽ chịu áp lực trích lập trong năm 2021
Tỷ lệ nợ xấu 4Q2020 đạt 1.76%, giảm 21 bps QoQ, nguyên nhân do nợ nhóm 2 giảm mạnh 104 bps QoQ. Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến chất lượng nợ, BID đẩy mạnh trích lập dự phòng trong năm 2020 với tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao nhất trong 5 năm trở lại đây của BID.

BID đặt kế hoạch LNTT 2021 tăng 44% YoY, dự kiến trích lập dự phòng khoảng 24 nghìn tỷ VND
BID đặt kế hoạch LNTT 2021 đạt 13,000 tỷ VND, tăng 44% YoY; đặt mức trích lập dự phòng kế hoạch cao, đạt 24 nghìn tỷ (+~3% YoY) trước các yếu tố ảnh hưởng của dịch và các rủi ro chung của nền kinh tế cùng với khoản trích lập theo thông tư 01/2020.

BID đặt kế hoạch tăng vốn lên 48.5 nghìn tỷ VND trong năm 2021-2022
Trong giai đoạn 2021-2022, BID đặt kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 48.5 nghìn tỷ VND thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành riêng lẻ. Trong trước hợp phát hành thành công, CAR của BIDV sẽ được cải thiện, đảm bảo cho câu chuyện tăng trưởng tín dụng cho các năm tới.

Khuyến nghị NẮM GIỮ, giá mục tiêu 51,300 VND/cp
Dựa trên kết quả định giá, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các yếu tố rủi ro có thể phát sinh, chúng tôi khuyến nghị NẮM GIỮ đối với cổ phiếu BID. Giá mục tiêu là 51,300 VND/cp, cao hơn 14.9% so với giá tại ngày 22/03/2021.

Tham gia room tư vấn tại
https://zaloapp.com/g/nlkxwa365
phí giao dịch 0.15 %,margin lãi 9.9 %
Liên hệ zaalo 0986344056

SSI: Khuyến nghị trung lập đối với BID Trong báo cáo mới nhất, Công ty Chứng khoán SSI (SSI) đã duy trì khuyến nghị trung lập đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HoSE: BID), tuy nhiên vẫn nâng giá mục tiêu 1 năm lên 50.000 đồng/cổ phiếu (từ 48.000 đồng/cổ phiếu). SSI cho biết, kết quả kinh doanh quý III của ngân hàng đã vượt ước tính của SSI nếu xét về tăng trưởng tín dụng, khả năng duy trì NIM ổn định (2,97%) và chất lượng tài sản. Bên cạnh đó, BID đã xóa 5.400 tỷ đồng nợ xấu trong quý III và trích lập thêm 7.500 tỷ đồng chi phí dự phòng. Điều này khiến lợi nhuận trước thuế giảm 1% so với cùng kỳ còn 2.700 tỷ đồng nhưng các chỉ tiêu về chất lượng tài sản khá ổn định. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của BID đạt 10.700 tỷ đồng (tăng 52% so với cùng kỳ), hoàn thành 79% ước tính của SSI. Do dư nợ tái cơ cấu tăng gấp đôi trong quý III, công ty chứng khoán này nhận thấy vẫn còn một số áp lực về chi phí tín dụng trong tương lai có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng. Do đó, SSI ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2021 và 2022 của BID là 13.500 tỷ đồng (tăng 50% cùng kỳ) và 15.500 tỷ đồng (tăng 14% cùng kỳ). Yếu tố tăng đối với khuyến nghị của SSI là nợ tái cơ cấu phục hồi tốt hơn ước tính, cũng như thương vụ phát hành riêng lẻ tăng 8,5% vốn điều lệ có tiến triển rõ rệt hơn. Với bộ đệm vốn cải thiện có thể giúp ngân hàng tăng trưởng tốt hơn. SSI kỳ vọng ngân hàng sẽ có thông tin về cổ tức cổ phiếu trong tháng 12. Rủi ro giảm đối với khuyến nghị tới từ tình hình kinh tế vĩ mô suy yếu.

KBSV: Khuyến nghị nắm giữ BID, giá mục tiêu 51.600 đồng/cổ phiếu Theo báo cáo tài chính quý III, tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HoSE: BID) có phần chững lại do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Cụ thể, thu nhập lãi thuần trong quý đạt 12.205 tỷ đồng (giảm 5,6% so với quý liền trước, tăng 33,5% cùng kỳ); lợi nhuận trước thuế đạt 2.674 tỷ đồng (giảm 43% so với quý trước, giảm 1,1% cùng kỳ). Biên lãi ròng (NIM) quý III đi ngang so với quý trước, đạt 3% (giảm 1 điểm cơ bản so với quý trước, nhưng tăng 72 điểm cơ bản so với cùng kỳ), với chi phí đầu vào bình quân tiếp tục duy trì mức thấp, đạt 3,62% (đi ngang cùng kỳ) và lãi suất bình quân đầu ra giảm nhẹ, đạt 6,45% đến từ các chính sách giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh của BID. Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu tính đến cuối quý III đạt 1,6%, đi ngang so với quý II, giảm 2 điểm cơ bản so với cùng kỳ. BID tiếp tục đẩy mạnh trích lập dự phòng 7.502 tỷ đồng (tăng 30,3% cùng kỳ), qua đó tăng tỷ lệ bao phủ nợ xấu lên 140% (tăng 792 điểm cơ bản so với quý III/2020), cao thứ 5 trong hệ thống các ngân hàng. Công ty Chứng khoán KB (KBSV) cho biết, mới đây, BID đã trình cổ đông phương án phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và 2020, qua đó tăng vốn điều lệ lên hơn 50.585 tỷ đồng. Lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án này tương đương 25,77% lượng cổ phiếu hiện hành, cao hơn kế hoạch đề ra đầu năm là 12,2%. Năm 2021, KBSV dự phóng lợi nhuận sau thuế của BID ở mức 10.765 tỷ đồng, tăng 49% so với năm trước. Sang năm 2022, dự báo lợi nhuận sau thuế đạt 14.213 tỷ đồng, tăng trưởng 32% cùng kỳ, phản ánh nhu cầu vay tăng mạnh sau dịch cùng chất lượng tài sản được cải thiện. KBSV kết hợp 2 phương pháp định giá là P/B và chiết khấu lợi nhuận thặng dư để tìm ra mức giá hợp lý cho cổ phiếu BID. KBSV đưa ra mức giá mục tiêu dành cho cổ phiếu BID là 51.600 đồng/cổ phiếu, cao hơn 14% so với giá ngày 14/12.

Khuyến nghị tăng tỷ trọng dành cho BID Kết thúc năm 2021, tổng tài sản của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HoSE: BID) tăng 13,4% so với năm trước, đạt 1.720.000 tỷ đồng; cho vay khách hàng đạt xấp xỉ 1.330.000 tỷ đồng, tăng 11,8% cùng kỳ và chiếm 13% tổng tín dụng toàn ngành. Trong đó, cho vay khách hàng cá nhân ghi nhận mức tăng trưởng tích cực với 25% so với cùng kỳ. Chất lượng tài sản cải thiện đáng kể, với tỷ lệ nợ xấu (NPL) giảm từ mức 1,7% năm 2020 xuống còn 0,8% 2021 và tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng mạnh lên mức kỷ lục là 235%. Trong quý IV/2021, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng ước đạt khoảng 2.700 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Cả năm 2021, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 13.400 tỷ đồng, tăng trưởng gần 50%. Công ty Chứng khoán Mirae Asset (MASVN) kỳ vọng biên lãi thuần (NIM) của BID sẽ tiếp tục mở rộng trong năm 2022, là một nhân tố hỗ trợ tích cực cho lợi nhuận. Hiện tại, cho vay doanh nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao trong danh mục cho vay của BID với khoảng 60%. Với mục tiêu giảm thiểu rủi ro tập trung và gia tăng lợi suất danh mục cho vay, BID đã và đang tập trung gia tăng tỷ trọng mảng ngân hàng bán lẻ. Gần đây, ngân hàng cũng đã chính thức miễn giảm phí giao dịch cho dịch vụ SmartBanking, cho thấy sự quyết tâm của BID trong việc thu hút khách hàng cá nhân. Trong khi đó, chi phí dự phòng đã đạt đỉnh trong năm 2021. Với việc trích lập dự phòng gần 33.000 tỷ cho nợ xấu trong năm qua, MASVN kỳ vọng chi phí này sẽ giảm dần trong các năm tiếp theo, qua đó giảm bớt gánh nặng cho tăng trưởng lợi nhuận. Thu nhập bất thường và chi phí hoạt động giảm sẽ hỗ trợ cho chính sách miễn giảm chi phí dịch vụ của BID. Theo đó, nhờ quá trình số hóa, tỷ lệ chi phí hoạt động của BID đang dần được cải thiện. Ngoài ra, tăng trưởng thu nhập bất thường từ thu hồi nợ xấu đã xử lý cũng phần nào loại bỏ ảnh hưởng của chính sách miễn giảm phí giao dịch. MASVN vừa nâng giá mục tiêu cho BID lên mức 49.000 đồng/cổ phiếu, dựa trên hai phương pháp định giá là giá trị sổ sách mục tiêu và thu nhập thặng dư. Giá mục tiêu mới tương đượng 2,1 lần giá trị sổ sách. Một số rủi ro tăng giá đối với BID, bao gồm việc BID là ngân hàng lớn nhất Việt Nam về mặt tài sản; khả năng tăng vốn cao hơn so với 2 ngân hàng quốc doanh còn lại; lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong năm 2022 và tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao.

KBSV: Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu BID Công ty Chứng khoán KB (KBSV) cho biết, quý IV/2021, tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HoSE: BID) có những bước đột phá. Cụ thể, thu nhập lãi thuần đạt 10.583 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.868 tỷ đồng, lần lượt tăng 2,7% và 33,3% so với cùng kỳ năm 2020. Biên lãi ròng quý IV giảm 14 điểm cơ bản so với quý trước, đạt 2,9%, nhưng tăng 49 điểm cơ bản so với cùng kỳ; chi phí đầu vào bình quân tiếp tục duy trì ở mức thấp với 3,56%, trong khi lãi suất bình quân đầu ra đạt 6,26% (giảm 19 điểm cơ bản so với quý III), do các chính sách giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng Covid-19 của BID. Tỷ lệ nợ xấu đạt 0,98% ở quý IV (giảm 64 điểm cơ bản so với quý III); BID đã hạ mức trích lập dự phòng thấp hơn so với các quý trước, đạt 6.238 tỷ đồng (giảm 11% so với cùng kỳ) khiến tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 219,4%, là mức cao nhất của BID trong nhiêu năm gần đây. Lũy kế cả năm 2021, lợi nhuận trước thuế đạt 13.602 tỷ đồng, tăng 50,7% năm trước. Tăng trưởng tín dụng cả năm 2021 đạt 11,2% so với cùng kỳ. Năm 2022, BID đặt kế hoạch kinh doanh với tăng trưởng tín dụng kỳ vọng đạt 12,5%; lợi nhuận trước thuế kỳ vọng đạt 18.600 tỷ đồng, tăng 36% cùng kỳ. Đây là kế hoạch khả thi dựa trên sự hồi phục của nền kinh tế; dư địa cải thiện CASA còn nhiều với chính sách miễn phí giao dịch; trích lập dự phòng giảm trong năm 2022. Dựa trên kết quả định giá, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các yếu tố rủi ro có thể phát sinh, KBSV khuyến nghị mua đối với cổ phiếu BID, giá mục tiêu là 48.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 18% so với giá tại ngày 10/3.

1 Likes